سمینار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع

در استان اصفهان برگزار گردید

 این سمینار در 10 مرداد 1402 واقع در اتاق بازرگانی اصفهان، با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع کشور برگزار شد که در آن تعداد قابل توجهی ازشرکت‌های صنایع، ارگان‌ها و شرکت‌های تجدیدپدذیر شرکت نمودند

:با کلیک بر روی لینک زیر می‌توانید تصاویر گرفته شده از سمینار اصفهان را مشاهده نمایید

https://satka-association.com/satka_association_seminar_esfahan/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *