اینداست سولار البرز

Indust – Solar Alborz

گزارش اینداست سولار استان البرز

سمینارآشنایی با نیروگاه های تجدیدپذیر (خورشیدی) در صنایع استان البرز در تاریخ 18مهرماه 1402 واقع در باشگاه میلاد شهرداری کرج برگزار شد.موضوعات این سمینار توضیحات فنی، اقتصادی و ضوابط قانونی مرتبط با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع و همچنین هدف از برگزاری آن آشنا کردن صنایع استان با احداث نیروگاه تجدیدپذیر بود

در این سمینار، صنایع بزرگ استان البرز و همچنین ارگان‌های مرتبط و فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی استان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر حضور داشتند

برای دیدن گزارش تصویری سمینار، به صفحه اینستاگرامی انجمن ساتکا مراجعه نمایید
SATKA_ANJOMAN