مناقصات تجدیدپذیر

مناقصه نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی

استان تهران