سمینار اینداست سولار استان خراسان رضوی

نیروگاه تجدیدپذیر در صنایع

Indust – Solar Khorasan Razavi

برگزار شده در 4 تیر 1402

سمینار نیروگاه های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی روز 4 تیر 1402 در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد.

در این سمینار، صنایع بزرگ استان و همچنین ارگان های مرتبط و فعالین بخش خصوصی استان در زمینه انرژی های تجدیدپذیر حضور داشتند.

آقای دکتر محمدنژاد از ساتبا به تشریح قوانین و مقررات مربوط به احداث نیروگاه های تجدیدپذیر برای صنایع پرداختند.

همچنین نمایندگان انجمن ساتکا و بخش خصوصی فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر ابعاد مختلف احداث نیروگاه تجدیدپذیر را برای صنایع تشریح کردند

در ادامه برنامه، پرسش و پاسخ با حضور صنایع و نیز نمایندگان ساتبا، شرکت توزیع برق شهرستان مشهد، شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی، شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد.

تیزر سمینار اینداست سولار خراسان رضوی

گالری تصاویر