سمینار اینداست سولار یزد

مورخ 10 دی 1402

گزارش اینداست سولار استان یزد

سمینار اینداست سولار نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای صنایع استان یزد در تاریخ 10 دی 1402 برگزار گردید.

موضوعات این سمینار توضیحات فنی، اقتصادی و ضوابط قانونی مرتبط با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع و همچنین هدف از برگزاری آن، آشنا کردن صنایع استان با احداث نیروگاه تجدیدپذیر بود

در این سمینار، صنایع بزرگ استان و همچنین ارگان‌های مرتبط و فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی استان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر حضور داشتند

برای ثبت نام جهت حضور در سمینارهای اینداست سولار لطفا با شماره  09912740337 تماس بگیرید

موشن گرافی  ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان

معرفی بخش ارزیابی انجمن ساتکا

موشن گرافی آئین نامه ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان