فراخوان همکاری شرکتهای پیمانکار جهت اجرای پروژه های حمایتی

فرم مشخصات شرکتهای پیمانکار جهت اجرای پروژه های حمایتی

انجمن ساتکا برای شرکت های واجد صلاحیت در زمینه نیروگاه های خورشیدی حمایتی یک کارگروه تشکیل داده است. شرکت های فوق درخواست کردند که برای اجرای پروژه ها در استانها و شهرستان ها،انجمن دیتا بیسی را تهیه و در اختیار آنها قرار دهد. لذا فایل اکسل زیر برای دریافت مشخصات شرکت های توانمند اجرایی تهیه شده است

لذا از شرکت های علاقه مند به همکاری در این زمینه دعوت می شود تا فایل زیر رابا دقت تکمیل کرده و به ایمیل زیر ارسال نمایند

[email protected]

تلفن بخش پروژه های حمایتی انجمن ساتکا: 09337740906

در فایل اکسل زیر لطفا درج نمایید که شرکت شما در کدام استان و کدام شهرستان ها تمایل به اجرای چه تعداد پروژه را دارد

دانلود فایل اکسل