همایش تخصصی سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر

(ویژه صنایع استانهای تهران، البرز و قم )

سمینار اینداست سولار تهران

مورخ 12 آذر 1402

همایش تخصصی سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر ویژه صنایع استانهای تهران، البر و قم روز 12 آذر 1402 ساعت 8:30 صبح برگزار می گردد.

در این سمینار که به میزبانی برق منطقه ای تهران برگزار می گردد، صنایع استان های فوق حضور دارند.

برای ثبت نام جهت حضور در سمینار لطفا با شماره  09912740337 تماس بگیرید.

برای مشارکت در نمایشگاه جانبی این سمینار لطفا با شماره 09337740906 تماس بگیرید.

موشن گرافی  ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان

معرفی بخش ارزیابی انجمن ساتکا

Click here to add your own text

موشن گرافی آئین نامه ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان