جهت عضویت در انجمن ساتکا لطفا اطلاعات زیر را به شماره تماس 09038103319 ارسال فرمایید

نام کامل شرکت

استان محل استقرار شرکت

نام و تلفن تماس مدیرعامل شرکت

نام و تلفن تماس نماینده شرکت جهت ارتباط با انجمن ساتکا

حوزه فعالیت شرکت (تولیدکننده تجهیزات/تامین کننده تجهیزات/پیمانکار/مشاور/ توسعه دهنده)

آدرس ایمیل