قوانین و مقررات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

سیاست‌های کلان و برنامه‌های بلندمدت
سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی مصوب سال 1379
سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب هیئت وزیران سال 1396
سند ملی آمایش سرزمین مصوب شورای عالی آمایش سرزمین در سال 1399
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
قوانین حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران
قانون اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) مصوب سال 1395
ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
 آیین‌نامه اجرایی ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
ماده 62 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور
ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
قوانین و مقررات الزام‌آور یا تشویقی در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر
 
ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان
آیین‌نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان
مصوبه ضوابط بهره‌مندی از برق تجدیدپذیر نیروگاه‌های احداث شده توسط صنایع
مصوبه روش اجرایی قرارداد دوجانبه برق تولیدی نیروگاه های احداث شده توسط صنایع
مصوبه نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر سال 1401
مصوبه نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر سال 1402
مصوبه برنامه كاهش آلودگي هوا در هشت شهر بزرگ كشور سال 1390
تصويب‌نامه در خصوص الزام دستگاه‌هاي اجرايي براي مقابله مؤثر با آلودگي هوا سال 1393
تصویب‌نامه درخصوص تأمین بیست درصد برق مصرفی وزارتخانه ها٬ مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از انرژی‌های تجدیدپذیر سال 1395
دستورالعمل اجرایی مصوبه تأمین بیست درصد برق مصرفی وزارتخانه ها٬ مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از انرژی‌های تجدیدپذیر ، مصوب وزیر نیرو
اصلاح مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها
تصویب‌نامه در خصوص اقدامات مربوط به برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هیئت وزیران سال 1394
روش اجرایی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک به منظور تامین برق چاه‌های کشاورزی
دستورالعمل‌های اجرایی موجود برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر انشعابی/ پشت‌بامی
 
روش اجرایی مشارکت در احداث نیروگاه مختص انشعاب
روش اجرایی جابجایی و واگذاری نیروگاه‌های مختص انشعاب
دستورالعمل فنی نصب سامانه­ های فتوولتائیک بامی
دستورالعمل حمایت از بومی سازی فناوری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک