ارزیابی شرکت‌ها

انجمن ساتکا در راستای ارتقای کیفیت و توانمندسازی شرکت‌های عضو خود، ضمن عضویت در شورای ارزیابی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در تدوین دستورالعمل‌های ارزیابی فعالین حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر (شرکت های سازنده، پیمانکار و مشاور) و ارائه نظرات مشورتی همکاری می‌نماید.

اهداف انجمن ساتکا در بخش ارزیابی:

• ارتقای کیفی و توانمندسازی شرکت‌های فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر
• کمک به شرکت‌ها در شناسایی نقاط ضعف و کمک به تقویت و بهبود
• ایجاد لیست شرکت‌های واجد صلاحیت انجمن که همواره از طرف ارگان‌ها، سازمان‌ها و بخش خصوصی مورد درخواست می‌باشد
• بهبود دستورالعمل ارزیابی در نسخه‌های بعدی هم‌زمان با تغییر در تکنولوژی، روندها و قوانین
• همکاری در تهیه دستورالعمل ارزیابی با اعتبار بین‌المللی جهت هموارسازی ورود شرکت‌ها به بازارهای جهانی

تماس با بخش پژوهش و ارزیابی انجمن:
09021112358
[email protected]