کارگاه تخصصی نیروگاه خورشیدی برای صنعت سیمان

کارگاه تخصصی دو روزه برای صنعت سیمان در روز دوشنبه و سه‌شنبه 17و 18 اردیبهشت 1403 در مرکز خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر انجمن ساتکا در تهران برگزار شد

در این کارگاه که با حضور مدیران بخش انرژی صنایع کشور و بیش از 30 نفر از صنایع، ارگان‌ها و شرکت‌های تجدیدپذیر برگزارشد، موارد مرتبط با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در صنعت سیمان، مدل‌های سرمایه گذاری، موارد فنی، اقتصادی و قانونی از جمله ماده 16قانون جهش تولید دانش بنیان، آئین‌نامه و دستورالعمل‌های آن توسط انجمن ساتکا، ارگان‌های ذیربط و مدرسین تشریح شد

در این کارگاه اقای مهندس توکلی؛ مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره‌وری انرژی ساتبا. مهندس بهمن آبادی؛ رئیس گروه جلب مشارکت سرمایه گذاران ساتبا.  مهندس کهنوجی؛ کارشناس مسئول بازار برق بورس انرژی ایران. مهندس محمدی؛ کارشناس مدیریت سرمایه‌گذاری و تامین. مالی صندوق ملی محیط زیست و مهندس ناطقی؛ نماینده ساتبا به ارائه مباحث خود پرداختند

:از سرفصل‌های دوره میتوان به موارد زیر اشاره نمود

تشریح ضوبط قانونی و فنی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر

آموزش تئوری مفاهیم انرژی خورشیدی

..آشنایی با تجهیزات خورشیدی شامل گنل خورشیدی، اینورتر، سازه و

فرصت پرسش و پاسخ با نمایندگان ارگان‌های مرتبط

بازدید از نیروگاه خورشیدی

توضیحات دکتر موسوی در خصوص کارگاه تخصصی سیمان

توضیحات دکتر کریمی در خصوص برگزاری کارگاه تخصصی سیمان