سمینار اینداست سولار خوزستان

مورخ 27 آبان 1402

گزارش سمینار اینداست سولار استان خوزستان

سمینار استفاده از نیروگاه های تجدیدپذیر برای تامین برق صنایع استان خوزستان با حضور صنایع این استان، شرکت‌های تجدیدپذیر، ساتبا، شرکت‌های توزیع برق استان و برق منطقه‌ای خوزستان و شهرک‌های صنعتی استان خوزستان برگزار گردید

این سمینار در تاریخ 27 آبان 1402 برگزار شد که در کنار سمینار اینداست سولار، نمایشگاهی برای معرفی خدمات و محصولات شرکت‌های تجدیدپذیردر نظر گرفته شده بود

در این سمینار، صنایع بزرگ استان و همچنین ارگان‌های مرتبط و فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی استان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر حضور دارند

برای ثبت نام و جهت حضور در سمینارهای استانی اینداست سولار، با شماره  09912740337 تماس بگیرید

موشن گرافی  ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان

معرفی بخش ارزیابی انجمن ساتکا

موشن گرافی آئین نامه ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان