آلبوم عکس مراسم اهدای تندیس چرخ زرین

دومین همایش توسعه انرژی های تجدیدپذیر در صنایع – 26 تیر 1402