آلبوم تصویری مراسم اهدای لوح تقدیر

دومین همایش توسعه انرژی های تجدیدپذیر در صنایع