سمینار اینداست سولار استان مرکزی

یکشنبه 14 آبان 1402

سمینار استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تامین برق صنایع استان مرکزی با حضور صنایع استان، شرکت‌های تجدیدپذیر، ساتبا، شرکت توزیع برق استان مرکزی و برق منطقه‌ای باختر برگزار می گردد.

برای ثبت نام جهت حضور در سمینار اینداست سولار استان مرکزی لطفا با شماره  09912740337 تماس بگیرید.

سمینار اینداست سولار استان مرکزی در تاریخ 14 آبان 1402 برگزار می شود.

در این سمینار، صنایع بزرگ استان مرکزی و همچنین ارگان‌های مرتبط و فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی استان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر حضور دارند

موشن گرافی  ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان

بخش ارزیابی انجمن ساتکا

موشن گرافی آئین نامه ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان