سمینار اینداست سولار استان مرکزی

یکشنبه 14 آبان 1402

 گزارش اینداست سولار استان مرکزی

تاریخ 14 آبان 1402

سمینارآشنایی با نیروگاه های تجدیدپذیر (خورشیدی) در صنایع استان مرکزی در تاریخ 14آبان ماه 1402 برای تامین برق صنایع استان مرکزی با حضور صنایع استان، شرکت‌های تجدیدپذیر، ساتبا، شرکت توزیع برق استان مرکزی و برق منطقه‌ای باختر برگزار شد.در این سمینار، صنایع بزرگ استان مرکزی و همچنین ارگان‌های مرتبط و فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی استان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر حضور داشتند.  در این سمینار، صنایع بزرگ استان مرکزی و همچنین ارگان‌های مرتبط و فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی استان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر حضور داشتند

همچنین نمایشگاه جانبی نیز در محل سمینار برقرار است. در این نمایشگاه شرکت های بخش خصوصی فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر حضور دارند و به معرفی محصولات و خدمات خود می پردازند.

برای مشارکت در نمایشگاه های جانبی اینداست سولار لطفا با شماره 09337740906 تماس بگیرید

موشن گرافی  ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان

بخش ارزیابی انجمن ساتکا

موشن گرافی آئین نامه ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان