آلبوم تصویری سالن همایش

دومین همایش توسعه انرژی های تجدیدپذیر در صنایع – 26 تیر 1402