البوم تصویری رونمایی از تمبر هفته انرژی های تجدیدپذیر در صنایع

دومین همایش توسعه انرژی های تجدیدپذیر در صنایع – 26 تیر 1402