اولین همایش نیروگاه های خورشیدی حمایتی

دوشنبه 16 آبان 1401 – تهران، اتاق بازرگانی ایران – انجمن ساتکا

  • تاریخ برگزاری همایش: دوشنبه 16 آبان 1401

  • محل برگزاری: اتاق بازرگانی ایران (تهران، خیابان طالقانی)

  • مدعوین: بخش خصوصی و ارگان های ساتبا، بسیج سازندگی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، معاونت روستایی ریاست جمهوری، شرکتهای توزیع

  • اعطای جوایز ملی به ارگانهای برتر در زمینه نیروگاه های خورشیدی حمایتی

  در افتتاحیه همایش، سخنرانی ها برگزار شد و سین برنامه به اطلاع حاضرین رسید.

  در نمایشگاه جانبی همایش، شرکتها به ارائه محصولات و خدمات خود پرداختند. نمایندگان ارگان های حاضر در همایش و نیز بخش خصوصی از نمایشگاه جانبی بازدید نمودند.

  در این همایش، به ارگانهای برتر در زمینه نیروگاه های خورشیدی حمایتی جایزه ملی نیروگاه های خورشیدی حمایتی اعطا شد.

  موضوعات:

  • هزینه سرمایه گذاری و نرخ خرید تضمینی برق خورشیدی
  • ضمانت نامه‌های بانکی شرکتهای پیمانکار
  • وثایق بانکی مددجویان و سایر موارد
  • پروسه آزاد شدن وام مددجویان

  موضوعات:

  • واگذاری پروژه ها به صورت خرد یا انبوه
  • واگذاری پروژه ها به صورت EPC یا قراردادهای جداگانه تامین و اجرا
  • تقسیم پروژه ها در کشور و استان ها
  • چشم انداز اجرایی شدن پروژه ها
  • نحوه همکاری بخش خصوصی در اجرایی شدن پروژه ها

  لیست شرکتهای حاضر در نمایشگاه جانبی

  مشخصات شرکتهای حاضر در نمایشگاه جانبی و اسپانسرهای همایش نیروگاه های خورشیدی حمایتی

  فعالین بخش خصوصی از استان های مختلف به بیان نظرات خود پرداختند