اینداست سولار هرمزگان (بندرعباس)

یکشنبه 8 بهمن 1402

سمینار استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تامین برق صنایع استان هرمزگان با حضور صنایع استان، شرکت‌های تجدیدپذیر، ساتبا، شرکت توزیع برق استان و برق منطقه‌ای استان و شرکت شهرکهای صنعتی استان برگزارگردید. سمینار اینداست سولار استان هرمزگان در تاریخ 8 بهمن 1402 برگزار شد. در این سمینار، صنایع بزرگ استان و همچنین ارگان‌های مرتبط و فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی استان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر حضور داشتند

معرفی بخش ارزیابی انجمن ساتکا

موشن گرافی  ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان

موشن گرافی آئین نامه ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان