اینداست سولار هرمزگان (بندرعباس)

یکشنبه 8 بهمن 1402

سمینار استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تامین برق صنایع استان هرمزگان با حضور صنایع استان، شرکت‌های تجدیدپذیر، ساتبا، شرکت توزیع برق استان و برق منطقه‌ای استان و شرکت شهرکهای صنعتی استان برگزار می گردد.

برای ثبت نام جهت حضور در سمینار اینداست سولار لطفا با شماره  09912740337 تماس بگیرید.

سمینار اینداست سولار استان هرمزگان در تاریخ 8 بهمن 1402 برگزار می شود.

در این سمینار، صنایع بزرگ استان و همچنین ارگان‌های مرتبط و فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی استان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر حضور دارند

موشن گرافی  ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان

معرفی بخش ارزیابی انجمن ساتکا

موشن گرافی آئین نامه ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان