ارزیابی کیفی پیمانکاران حوزه نیروگاه‌های فتوولتائیک کوچک مقیاس

فراخوان ارزیابی شرکت‌های پیمانکار در حوزه نیروگاه‌های فتوولتائیک کوچک مقیاس (انشعابی) توسط ساتبا اعلام گردیده است. طبق دستورالعمل ارزیابی، مرجع ارزیابی شرکت‌های توزیع نیروی برق هستند و در آینده لیست وندور شرکت‌های توزیع بر مبنای نتایج این ارزیابی تهیه خواهد گردید.

انجمن ساتکا در راستای وظایف خود، نسبت به تهیه فایل‌های تکمیلی و توضیحی اقدام نموده است و اعلام آمادگی می‌نماید تا مدارک و فایل اکسل شرکت‌ها را دریافت و بررسی نماید موارد ناقص را مشخص وبه شرکت‌ها اعلام تا شرکت‌ها تکمیل نمایند و بدین وسیله  شرکت‌های عضو را در فرایند ارزیابی همراهی نماید.

* لازم به ذکر است کلیه مدارک ارائه شده توسط شرکتها محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد انجمن ساتکا نگهداری می‌شود. در همین راستا نیز کلیه اعضای دبیرخانه و بخش ارزیابی انجمن ساتکا با امضای تعهدنامه عدم افشا به این امر متعهد گردیده‌اند.

تماس با بخش پژوهش و ارزیابی انجمن:
09021112358
[email protected]

————————————————————————————————

فایل‌های اصلی:

– دستورالعمل ارزیابی پیمانکاران حوزه نیروگاه‌های فتوولتائیک (کوچک مقیاس): فایل دستورالعمل که به عنوان مرجع اصلی است.

– فایل اکسل ارزیابی پیمانکاران کوچک مقیاس: این فایل یکی از مدارک اصلی است و باید توسط شرکت‌ها تکمیل شود و به همین صورت فایل اکسل به انجمن ساتکا جهت بررسی اولیه و ارائه راهنمایی ارسال گردد.

فایل‌های کمکی:

– لیست مدارک مورد نیاز ارزیابی: این لیست از متن دستورالعمل تهیه شده است تا شرکتها چک لیستی برای تهیه مدارک مورد نیاز داشته باشند.

– فایل ورد فرم‌های خام ارزیابی: این فایل برای تسهیل کار شرکتها تهیه شده است. لازم به ذکر است این فرم‌ها باید تکمیل و مهر و امضا شوند.

– ویدئوی راهنمای ارزیابی:

  • بخش اول: این ویدئو درباره شروط ضروری جهت ارزیابی و نحوه طبقه بندی شرکت‌ها براساس امتیاز کسب شده.
  • بخش دوم: این ویدئو جهت راهنمایی برای تهیه مدارک لازم و تکمیل فرمهای و فایل اکسل ارزیابی است.

– فولدربندی ارسال مدارک: جهت ایجاد نظم در ارسال مدارک، لطفاً مدارک و مستندات خواسته شده را در فولدربندی ارائه شده قرارداده و ارسال فرمایید.