سمینار اینداست سولار فارس

نیروگاه های تجدیدپذیر برای صنایع استان فارس

یکشنبه 30 مهر 1402، اتاق بازرگانی شیراز

سمینارآشنایی با نیروگاه های تجدیدپذیر (خورشیدی) در صنایع استان فارس در تاریخ 30 مهرماه 1402 واقع در اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد.در این سمینار، صنایع بزرگ استان فارس و همچنین ارگان‌های مرتبط و فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی استان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر حضور داشتند. در این سمینار صنایع فرصت داشتند تا سوالات خود را با ارگان های ذیربط، انجمن ساتکا و بخش خصوصی در میان بگذارند.

همچنین در این سمینار، در کنار سالن همایش، نمایشگاهی برای معرفی خدمات و محصولات شرکت‌های تجدیدپذیردر نظر گرفته شده بود تا میهمانان در کنار سمیناراز نمایشگاه نیز دیدن نمایند

برای مشارکت در نمایشگاه های جانبی اینداست سولار لطفا با شماره 09337740906 تماس بگیرید

موشن گرافی  ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان

بخش ارزیابی انجمن ساتکا

موشن گرافی آئین نامه ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان