سمینار اینداست سولار فارس

نیروگاه های تجدیدپذیر برای صنایع استان فارس

یکشنبه 30 مهر 1402، اتاق بازرگانی شیراز

برای ثبت نام جهت حضور در سمینار  اینداست سولار  فارس لطفا با شماره  09912740337 تماس بگیرید.

سمینار اینداست سولار فارس در تاریخ 30 مهر 1402 برگزار می شود.

در این سمینار، صنایع بزرگ استان فارس و همچنین ارگان‌های مرتبط و فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی استان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر حضور دارند

در این سمینار، موارد فنی، مالی و اقتصادی و ضوابط و مقررات قانونی احداث نیروگاه های تجدیدپذیر برای صنایع تشریح می شود.

و صنایع فرصت دارند تا سوالات خود را با ارگان های ذیربط، انجمن ساتکا و بخش خصوصی در میان بگذارند.

همچنین نمایشگاه جانبی نیز در محل سمینار برقرار است. در این نمایشگاه شرکت های بخش خصوصی فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر حضور دارند و به معرفی محصولات و خدمات خود می پردازند.

برای مشارکت در نمایشگاه های جانبی اینداست سولار لطفا با شماره 09337740906 تماس بگیرید.

موشن گرافی  ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان

بخش ارزیابی انجمن ساتکا

Click here to add your own text

موشن گرافی آئین نامه ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان