خدمات انجمن ساتکا در خصوص احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در صنایع

خدمات انجمن به صنایع کوچک و متوسط (در شهرکهای صنعتی)

خدمات انجمن به صنایع بزرگ

صنایع فولادی

مطابق با ماده 16 قانون  جهش تولید دانش بنیان، صنایع با دیماند بیشتر از 1 مگاوات ملزم هستند که 1 تا 5 درصد از برق مصرفی خود را از انرژی های تجدیدپذیر تامین نمایند.

در سمینار 10 مرداد در اتاق بازرگانی اصفهان، قانون فوق، آئین نامه و دستورالعمل های آن توسط مسئولین و انجمن ساتکا تشریح می شود

همچنین تعدادی از شرکت های بخش خصوصی حوزه انرژیهای تجدیدپذیر موارد مختلف نیروگاه های تجدیدپذیر را برای صنایع تشریح می نمایند.

و صنایع فرصت دارند تا سوالات خود را با مسئولین در میان بگذارند.

ما در انجمن ساتکا تلاش می کنیم که در این سمینار، موارد مختلف در خصوص احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در صنایع تشریح شود و امیدواریم که یک سمینار مفید برگزار نماییم.