ارزیابی سازندگان تجهیزات نیروگاه‌های فتوولتائیک

دستورالعمل ارزیابی سازندگان تجهیزات نیروگاه‌های فتوولتائیک در شورای ارزیابی متشکل از ساتبا و انجمنهای تخصصی از جمله انجمن ساتکا تهیه گردیده است. فایل اکسل ارزیابی که بخش اصلی این دستورالعمل است در حال تهیه می‌باشد و در آینده در دسترس قرار خواهد گرفت.

انجمن ساتکا در راستای وظایف خود، نسبت به تهیه فایل‌های تکمیلی و توضیحی اقدام نموده است و اعلام آمادگی می‌نماید تا مدارک و فایل اکسل شرکت‌ها را دریافت و بررسی نماید موارد ناقص را مشخص وبه شرکت‌ها اعلام تا شرکت‌ها تکمیل نمایند و بدین وسیله  شرکت‌های عضو را در فرایند ارزیابی همراهی نماید.

* لازم به ذکر است کلیه مدارک ارائه شده توسط شرکتها محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد انجمن ساتکا نگهداری می‌شود. در همین راستا نیز کلیه اعضای دبیرخانه و بخش ارزیابی انجمن ساتکا با امضای تعهدنامه عدم افشا به این امر متعهد گردیده‌اند.

تماس با بخش پژوهش و ارزیابی انجمن:
09021112358
[email protected]

————————————————————————————————

فایل‌های اصلی:

– دستورالعمل ارزیابی سازندگان تجهیزات نیروگاه‌های فتوولتائیک: فایل دستورالعمل که به عنوان مرجع اصلی است.

– فایل اکسل ارزیابی سازندگان: این فایل در حال تهیه است.

فایل‌های کمکی:

– لیست مدارک مورد نیاز ارزیابی: این لیست از متن دستورالعمل تهیه شده است تا شرکتها چک لیستی برای تهیه مدارک مورد نیاز داشته باشند.

– فایل ورد فرم‌های خام ارزیابی: این فایل برای تسهیل کار شرکتها تهیه شده است. لازم به ذکر است این فرم‌ها باید تکمیل و مهر و امضا شوند.

– ویدئوی راهنمای ارزیابی:

  • ویدئوی راهنمای ارسال مدارک و تکمیل فرم‌ها: این ویدئو جهت راهنمایی برای تهیه مدارک لازم و تکمیل فرم‌های خام است.