ارزیابی کیفی مشاوران حوزه نیروگاه‌های فتوولتائیک

فراخوان ارزیابی شرکت‌های مشاور در حوزه نیروگاه‌های فتوولتائیک توسط ساتبا اعلام گردیده است. انجمن ساتکا در راستای وظایف خود، نسبت به تهیه فایل‌های تکمیلی و توضیحی اقدام نموده است و اعلام آمادگی می‌نماید تا مدارک و فایل اکسل شرکت‌ها را دریافت و بررسی نماید موارد ناقص را مشخص وبه شرکت‌ها اعلام تا شرکت‌ها تکمیل نمایند و بدین وسیله  شرکت‌های عضو را در فرایند ارزیابی همراهی نماید.

* لازم به ذکر است کلیه مدارک ارائه شده توسط شرکت‌ها محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد انجمن ساتکا نگهداری می‌شود. در همین راستا نیز کلیه اعضای دبیرخانه و بخش ارزیابی انجمن ساتکا با امضای تعهدنامه عدم افشا به این امر متعهد گردیده‌اند.

تماس با بخش پژوهش و ارزیابی انجمن:
09021112358
[email protected]

————————————————————————————————

فایل‌های اصلی:

– دستورالعمل ارزیابی مشاوران حوزه نیروگاه‌های فتوولتائیک: فایل دستورالعمل که به عنوان مرجع اصلی است.

– فایل اکسل ارزیابی مشاوران: این فایل یکی از مدارک اصلی است و باید توسط شرکتها تکمیل شود و به همین صورت فایل اکسل به انجمن ساتکا جهت بررسی اولیه و ارائه راهنمایی ارسال گردد.

فایل‌های کمکی:

– لیست مدارک مورد نیاز ارزیابی: این لیست از متن دستورالعمل تهیه شده است تا شرکت‌ها چک لیستی برای تهیه مدارک مورد نیاز داشته باشند.

– فایل ورد فرم‌های خام ارزیابی: این فایل برای تسهیل کار شرکتها تهیه شده است. لازم به ذکر است این فرم‌ها‌ باید تکمیل و مهر و امضا شوند.

– ویدئوی راهنمای ارسال مدارک و تکمیل فرم‌ها: این ویدئو جهت راهنمایی برای تهیه مدارک لازم و تکمیل فرم‌های خام است (لازم به ذکر است این ویدئو پیش از تهیه فایل اکسل ارزیابی پیمانکاران تهیه شده بود. در حال حاضر برخی از فرم‌های مربوطه در فایل اکسل ارزیابی گنجانده شده است).

– فولدربندی ارسال مدارک: جهت ایجاد نظم در ارسال مدارک، لطفاً مدارک و مستندات خواسته شده را در فولدربندی ارائه شده قرارداده و ارسال فرمایید.