سمینار اینداست سولار کرمان

Indust – Solar kerman

گزارش سمینار اینداست سولار کرمان

سمینار استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تامین برق صنایع استان کرمان با حضور صنایع استان کرمان،شرکت‌های تجدیدپذیر، ساتبا، شرکت‌های توزیع برق شمال و جنوب کرمان و برق منطقه‌ای کرمان و شرکت‌های صنعتی استان کرمان برگزار گردید

آقای مهندس بهمن آبادی  رئیس گروه جلسه مشارکت سرمایه‌گذاران در این سمینار سخنرانی داشتند. موضوع ارائه ایشان در رابطه با راهنمای ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان بود. در این ارائه به این موضوع اشاره شد که در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، از ابتدای سال 1402 صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز ساالنه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین نمایند. این میزان باید در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد افزایش یابد. صنایع می توانند درصد فوق را از تابلوی سبز بورس انرژی خریداری نمایند. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد مشمول از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و در قبوض برق صنایع درج نماید

ایشان همچنین در رابطه با موضوع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک توسط صنایع )مدل تهاتر انرژی صنعت( نیز ارائه دادند. به گفته مهندس بهمن آبادی مطابق این مدل سرمایه گذاری، صنایعی که نسبت به احداث نیروگاه تجدیدپذیر در هر نقطه از کشور اقدام نمایند به میزان برق تولیدی نیروگاه، در بازه زمانی 8 تا 24 ساعت به درخواست صنعت، برق هموار و مشوق های مربوطه را در نقطه مصرف دریافت خواهند کرد که این برق مشمول قطع و محدودیت نمی باشد

اندیشکده تدبیر انرژی اتاق کرمان نیز در رابطه با برآورد هزینه واقعی تولید برق در ایران ارائه خود را آغاز نمودند. در این ارائه در رابطه با هزینه واقعی تولید نیروگاه‌های حرارتی کشور پرداخته شد. همچنین هزینه مصرف سوخت از جمله بنزین، سوخت گاز، سوخت مازوت و سوخت گازوییل بررسی و محاسبه شد و به هزینه آلایندگی و یا هزنه‌هایی مانند هزینه آب نیز اشاره شد.

انجمن ساتکا نیز با موضوع انرژی های تجدیدپذیر برای صنایع بیم‌ها وامیدها، ارائه خود را آغاز نمود. این ارائه ابتدا با معرفی خود انجمن ساتکا؛ انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر شروع شد و سپس به بیم‌ها و امیدهای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخته شد

معرفی بخش ارزیابی انجمن ساتکا

موشن گرافی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان

دریافت فایل های ارائه شده در سمینار اینداست سولار کرمان

لینک دانلود ارائه موضوع ارائه سخنرانان
https://satka-association.com/wp-content/uploads انرژی های تجدیدپذیر برای صنایع
بیم ها و امیدها
انجمن ساتکا 
https://satka-association.com/wp-content/uploads احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک توسط صنایع
(مدل تهاتر انرژی صنعت)
سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (سابتا)
https://satka-association.com/wp-content/uploads/ راهنمای ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (سابتا)
https://satka-association.com/wp-content/uploads1  برآورد هزینه واقعی تولید برق در
ایران
اندیشکده تدبیر انرژی اتاق کرمان

  تصاویر سمینار اینداست سولار کرمان

فایل اصلی تصاویر ایندست سولار کرمان

جهت دریافت فایل اصلی تصاویر سمینار اینداست سولار کرمان به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://uploadb.me/yofpi4uoirbj/عکس‌های سمینار اینداست سولار کرمان.rar.html