فایل‌های ارائه “دومین همایش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع کشور”

پنل اول : تجربیات و راهکارهای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع

بیان تجربیات صنایع در خصوص احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و ارائه راهکارها

موضوع سخنرانی سخنرانان
1

معرفی نیروگاه تجدیدپذیر؛ مشوق ها و تهدیدها

آقای دکتر محمود کریمی عضو هیات مدیره انجمن ساتکا
2

احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک توسط صنایع (مدل تهاتر انرژی صنعت)

 آقای مهندس آتش پر مدیر کل دفتر برنامه ریزی راهبردی و تنظیم مقررات ساتبا
3

4 قانون مانع‌زدایی از صنعت برقالزامات قانونی؛ ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده

آقای دکتر محمدنژاد

مدیر کل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ساتبا

4

نحوه ثبت نام متقاضیان احداث نیروگاه تجدیدپذیر و پاک در درگاه ملی مجوزها   G4B

آقای مهندس توکلی مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره وری انرژی ساتبا
5

ساختگاه نیروگاه‌های خورشیدی: پشت بام واحدهای صنعتی، شهرک های صنعتی موجود، شهرک های تخصصی خورشیدی جدید

آقای دکتر محمدزاده معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
6

بیان تجربیات احداث نیروگاه تجدیدپذیر از زبان صنایع

آقای مهندس احمدی بنی مدیر انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 

پنل دوم: نیازمندی های صنایع و توانمندی شرکتهای تجدیدپذیر در ایران جهت احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای صنایع

آیا شرکت های داخلی توان تامین تجهیز و اجرای نیروگاه های تجدیدپذیر برای صنایع را دارند؟

موضوع سخنرانی سخنرانان
1

اقدامات انجام شده در راستای حمایت از توانمندی های صنایع مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر جهت احداث نیروگاه

آقای دکتر شعبانی کیا مدیرکل دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری ساتبا
2

تولید پنل خورشیدی در شرکت مانا انرژی پاک

آقای دکتر پژوهان مدیرعامل شرکت مانا انرژی پاک
3

آزمایشگاه تست ماژول و اینورتر فتوولتائیک

آقای دکتر لاری

آقای مهندس خلج

ریاست گروه انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو

مجری طرح خورشیدی پژوهشگاه نیرو

4

معرفی شرکت آزمایشگاه صنایع انرژی (اپیل)

آقای مهندس حمیدی فرد نماینده شرکت اپیل
5

انرژی تجدیدپذیر و زنجیره‌های تامین سبز

آقای مهندس کلاهی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران

 

پنل سوم: روشهای تامین مالی و اعطای تسهیلات برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در صنایع

آیا به صنایع برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر تسهیلات تعلق می گیرد؟

موضوع سخنرانی سخنرانان
1

ابزارهای تأمین مالی و اعطای تسهیلات به نیروگاه‌های تجدیدپذیر

آقای دکتر حسینی مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا
2

معرفی تالار برق سبز و راهکارهای تامین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر از بستر بورس انرژی ایران

آقای دکتر نقوی مدیرعامل بورس انرژی ایران
3

اعطای تسهیلات برای احداث و تکمیل نیروگاه های تجدیدپذیر در صندوق ملی محیط زیست

آقای مهندس سلیمان نژاد معاونت فنی و اقتصادی صندوق ملی محیط زیست
4

چگونگی تامین برق صنایع در کشورهای مختلف

آقای دکتر ادیب فر عضو هیات مدیره انجمن ساتکا