البوم تصویری سمینار اینداست سولار خراسان روی وبسایت انجمن ساتکا قرار گرفت:

برای دریافت فایلها و تماشای البوم تصویری به صفحه مربوطه در لینک زیر مراجعه نمایید.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *