آلبوم تصویری دومین همایش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع روی وب سایت قرار گرفت

 .این همایش در 26 تیرماه واقع درهتل پارسیان اوین با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع برگزار گردید

:آلبوم تصویری همایش در دسته بندی‌های جداگانه به صورت زیر انتشار یافته است

آلبوم تصویری افتتاحیه همایش. آلبوم تصویری رونمایی از تمبر در همایش. آلبوم عکس نمایشگاه اینداست سولار

آلبوم تصویری پنل اول. آلبوم تصویری پنل دوم. آلبوم تصویری پنل سوم. آلبوم تصویری سخنرانی نمایندگان در همایش

آلبوم تصویری اهدای تندیس چرخ زرین. آلبوم تصویری اهدای لوح تقدیر. آلبوم تصویری عکس از سالن همایش

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *