جلسه‌ی ششم کارگروه بازاریابی صنایع استان تهران انجمن ساتکا در روز سه‌شنبه ۱۳م تیر ماه، با هدف شرح عملکرد و اقدامات کارگروه بازاریابی در صنایع کوچک و بزرگ در محل اتاق جلسات دفتر انجمن ساتکا برگزار شد.

جلسه با گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام شده شروع شد و سپس طرح پایلوت عدم قطعی برق در شهرک‌های صنعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از سری اقداماتی که در دستور انجام قرار گرفت، برگزاری جلسه با شرکت توزیع برق و پیگیری مصوبه‌ی عدم قطع برق بود. در همین راستا قرار بر این شد که از واحد‌های صنعتی دعوت شود تا در سمینارهای بازاریابی کارگروه شرکت کنند تا تشویق به احداث نیروگاه تجدیدپذیر شوند.

بخش دیگری از جلسه به همایش «توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع» ۲۶ تیر و استفاده از این فرصت برای ارتباط اعضای کارگروه و صنایع بزرگ شرکت‌کننده در همایش اختصاص داده شد. برنامه‌های تکمیلی مانند جلسه‌ی ‌٬‌B2B (روز دوم همایش، سه‌شنبه ۲۷ تیر) و چگونگی برگزاری آن و همچنین دریافت اطلاعات صنایع بزرگ، جمع‌آوری و دسته‌بندی این اطلاعات از جمله صحبت‌های مورد بررسی در این جلسه بود.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *