ویدئوی دعوت به دومین همایش و نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر در صنایع – محمود کریمی