دعوت به دومین همایش و نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر در صنایع
دوشنبه 26 تیر 1402_ هتل اوین تهران
با حضور صنایع کشور، شرکت های حوزه انرژی های تجدید پذیر، مقامات و ارگان های مربوطه
صفحه وبسایت همایش:
جناب آقای مهندس علیرضا داد، مدیر کارگروه شهرکهای صنعتی انجمن ساتکا
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *