پنجمین جلسه ساتکا سلام برگزار شد

پنجمین جلسه ساتکا سلام (معارفه اعضای جدید انجمن ساتکا به اعضای فعلی و هیات مدیره انجمن) با هدف آشنایی و ایجاد زمینه های همکاری، روز چهارشنبه 1403/02/05 ساعت 15 الی 17 بصورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه 7 عضو جدید انجمن بصورت ارائه 5 دقیقه ای شرکت/محصولات/خدمات خود را معرفی نمودند.