دومین کارگاه تخصصی نیروگاه خورشیدی برای صنعت سیمان برگزار می شود

دومین کارگاه تخصصی دو روزه با هدف آموزش تئوری مفاهیم انرژی خورشیدی و تشریح ضوابط قانونی، موارد فنی و اقتصادی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در در صنعت سیمان برگز می‌گردد

دوشنبه – سه شنبه، 21 و  خرداد 1403 . ساعت 08:30 الی 17

    مکان: تهران، مرکز خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر انجمن ساتکا

.برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این کارگاه، اینجا کلیک کنید:

برای دریافت گزارش های متنی و تصویری اولین کارگاه تخصصی انرژی خورشیدی برای صنعت سیمان، اینجا کلیک کنید.

شماره تماس جهت ثبت‌نام صنایع در کارگاه سیمان: 09038096270

شماره تماس جهت مشارکت شرکت های تجدیدپذیر در نمایشگاه جانبی کارگاه سیمان: 09337740906