ششمین جلسه ساتکا سلام برگزار شد

ششمین جلسه ساتکا سلام (معارفه اعضای جدید انجمن ساتکا به اعضای فعلی و هیات مدیره انجمن) با هدف آشنایی و ایجاد زمینه های همکاری، روز شنبه 1403/03/12 ساعت 15 الی 17 بصورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه 5 عضو جدید انجمن شرکت/محصولات/خدمات وتوانمندی های خود را معرفی نمودند.

گالری عکسهای جلسه