هفتمین جلسه ساتکا سلام برگزار شد

هفتمین جلسه ساتکا سلام (معارفه اعضای جدید انجمن ساتکا به اعضای فعلی و هیات مدیره انجمن) با هدف آشنایی و ایجاد زمینه های همکاری، روز شنبه  1403/04/09 ساعت 15 الی 17 بصورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه 5 عضو جدید انجمن شرکت/محصولات/خدمات وتوانمندی های خود را معرفی نمودند.

گالری عکسهای جلسه