برگزاری کارگاه نیروگاه های تجدیدپذیر در صنایع – نمایشگاه صنعت نفت

در این کارگاه که با حضور صنایع مرتبط با نفت برگزار شد، انجمن ساتکا به بیان توضیحات در خصوص نحوه احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای صنایع پرداخت.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *