در هفتمین همایش انرژی در صنعت نفت، از انجمن ساتکا به عنوان یکی از انجمن های فعال در حوژه انرزی های تجدیدپذیر تقدیر به عمل آمد.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *