قوانین و مقررات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر بر روی وبسایت انجمن ساتکا قرار گرفت.

در این قسمت می‌توانید تمامی قوانین، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر را دانلود نمایید.

از نظرات و راهنمایی‌های شما برای تکمیل و هرچه پربارتر شدن این لیست استقبال می‌کنیم.

آدرس صفحه مربوط به قوانین و مقررات:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *