سمینار اینداست سولار اصفهان روز 10 مرداد 1402 در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

برای مشاهده جزئیات این سمینار به صفحه مربوطه به لینک زیر مراجعه فرمایید: