باسمه‌تعالی

به اطلاع می‌رساند سازمان ساتبا در راستای عملیاتی کردن احداث MW 10000 نیروگاه تجدیدپذیر اقدام به شناسایی و ارزیابی مشاوران، پیمانکاران و سازندگان فعال در حوزه نیروگاه‌های فتوولتائیک نموده است. بدینوسیله از شرکت‌های مشمول موضوع فراخوان دعوت می‌گردد نسبت به تهیه مستندات مطابق با اطلاعات مندرج در دستورالعمل‌های زیر و ارسال پستی آن به دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری سازمان در دو فرمت زیر اقدام نمایند:

1- اصل مدارک و مستندات تهیه شده (الزامی)
2- اسکن کلیه مدارک و مستندات تهیه شده در قالب لوح فشرده (الزامی)