کمیته‌های چهارگانه پیمانکاران، سازندگان، مشاوران و تامین‌کنندگان در انجمن ساتکا شروع به کار می‌کنند.

انتخابات هیئت‌رییسه هر کمیته برگزار می‌گردد.

اولویت‌های هر کمیته توسط اعضای کمیته تعیین، و توسط انجمن پیگیری می‌شود.

 فرایند ارزیابی شرکت‌ها و محصولات با کمک شرکت‌های عضو انجام می‌شود.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *