اولین جلسه ساتکا سلام (معارفه اعضای جدید انجمن ساتکا به اعضای فعلی و هیات مدیره انجمن) با هدف آشنایی و ایجاد زمینه های همکاری، روز یکشنبه 1402/08/07 ساعت 15 الی 17 بصورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه 5 عضو جدید انجمن بصورت ارائه 5 دقیقه ای شرکت/محصولات/خدمات خود را معرفی نمودند.

تصاویر جلسه

لیست اعضای جدید حاضر در اولین جلسه ساتکا سلام