تمدید مهلت فراخوان ارزیابی کیفی شرکت‌های پیمانکار حوزه نیروگاه‌های فتوولتائیک بزرگ مقیاس برای احداث نیروگاه فتوولتائیک 2 مگاواتی شرکت کی پلاس پارس

عطف به نامه فراخوان مورخ 28/06/1402 این انجمن، مهلت ارسال مدارک جهت فراخوان ارزیابی کیفی شرکت‌های پیمانکار تا روز شنبه مورخ 22/07/1402 تمدید گردید.

  • مهلت ارسال مدارک ارزیابی کیفی به این انجمن تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 22/07/1402 تمدید گردید.

لذا در صورت تمایل به حضور در ارزیابی فوق، لطفا دستور فرمایید مدارک و مستندات مورد نیاز (مطابق با فایل و دستورالعمل در لینک فراخوان اولیه) ممهور به مهر و امضای صاحبان امضای مجاز، بصورت الکترونیکی (مطابق به با فولدر بندی پیوست) به آدرس ایمیل بخش ارزیابی انجمن ساتکا و بصورت فیزیکی به آدرس دبیرخانه انجمن (آدرس زیر) ارسال شود. در صورت نیاز به دریافت مدارک تکمیلی، مراتب به اطلاع شرکت ها خواهد رسید.

  • تلفن بخش ارزیابی انجمن ساتکا: 09373233417 و09021112358
  • آدرس ایمیل بخش ارزیابی انجمن ساتکا برای ارسال مدارک: [email protected]
  • آدرس دبیرخانه انجمن ساتکا برای ارسال مدارک: تهران، خیابان آزادی، روبروی تقاطع دکتر قریب، پلاک 134، سرای نوآوری قریب، طبقه سوم، انجمن ساتک

متن فراخوان اولیه: