جلسه اعضای هیات مدیره انجمن ساتکا با مدیران ساتبا در روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مدیران بخشهای مختلف ساتبا برگزار شد، موضوعات زیر مطرح شد:

– لزوم افزایش نرخ های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و ابلاغ سریعتر آنها
– لزوم شناور کردن نرخهای پایه خرید تضمینی به گونه ای که با تورم و افزایش نرخ ارز، بصورت خودکار تغییر کند. (مشابه با نرخ خرید تضمینی در ماده 12 قانون رفع موانع تولید که بصورت ارزی اعلام می شود.)
– تشکیل کمیته ای مشترک برای بررسی امکان شناور بودن نرخ پایه خرید تضمینی
– ارائه گزارش اقدامات انجمن در شهرکهای صنعتی و صنایع
– طرح مساله امکان تخصیص تسهیلات تبصره 18 به نیروگاه های تجدیدپذیر برای صنایع
– ارائه اقدامات انجمن در خصوص اجرایی کردن ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در صنایع بزرگ
– ارائه گزارش پژوهش انجام شده توسط انجمن ساتکا

– چالش های نیروگاه های حمایتی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *