جلسه استانی انجمن ساتکا در استان اصفهان روز 3 خرداد 1402 در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
در این جلسه شرکتهای فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر استان و نیز نمایندگان ارگان های استان شامل استانداری، شرکت توزیع برق استان اصفهان، شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، کمیته امداد استان، بسیج سازندگی استان، برق منطقه ای استان، و … حضور داشتند و به بحث و بررسی موانع و راهکارهای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در استان پرداختند.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *