ثبت نام در همایش

  • • هزینه ثبت نام به هنگام (تا 15 تیرماه) 15 میلیون ریال
    • هزینه ثبت نام دیرهنگام (15 تیرماه تا 25 تیرماه) 17 میلیون ریال

لینک ثبت نام در همایش برای صنایع: ظرفیت تکمیل شده است

لینک ثبت نام در همایش برای شرکتهای تجدیدپذیر: ظرفیت تکمیل شده است