ثبت نام در دومین همایش انرژیهای تجدیدپذیر در صنایع کشور – 26 تیر – هتل پارسیان اوین

(هزینه کنونی ثبت نام: 1.7 میلیون تومان برای اعضای انجمن ساتکا)

برای ثبت نام د ر همایش لطفا فرم آنلاین زیر را تکمیل نمایید. تکمیل فرم برای حضور در همایش الزامی است.

پس از تکمیل فرم، در صفحه بعدی، پرداخت هزینه ثبت نام بصورت آنلاین انجام می شود.

در صورتی که امکان ثبت نام آنلاین را ندارید، می توانید فرم ثبت نام را از اینجا دانلود نموده و همراه با فیش واریزی هزینه ثبت نام، به آدرس ایمیل انجمن ساتکا ارسال نمایید.

[email protected]

09912740337