گزارش تحلیلی انجمن ساتکا (بخش اول) در خصوص نیروگاه های خورشیدی حمایتی منتشر شد.

با توجه به اینکه اغلب پروژه های حمایتی کمیته امداد و بسیج در طول سالهای گذشته در استان های کشور توسط شرکتهای عضو انجمن  ساتکا اجرا شده و همچنین تجهیزات این نیروگاه ها نیز از تامین کنندگان و سازندگان این انجمن تهیه شده است، تجربیات گرانقدری در مجموعه این شرکتها وجود دارد، لذا نتایج جلسات اعضای انجمن در کارگروه های مرتبط که شامل تجربیات، نظرات و پیشنهادات شرکتها می باشد، بصورت مجموعه گزارش های تحلیلی در حال گردآوری است که گزارش اول آن به پیوست ارائه می گردد.

این گزارش شامل پیشنهادات 6 گانه با موضوعات (1) حذف سقف قیمت 100 میلیون تومانی برای نیروگاه خورشیدی حمایتی و اجرای استعلام قیمت و یا مناقصه در استانها، (2) تعیین مبلغ تسهیلات بر اساس منطقه، (3) روشهای تامین مابه التفاوت مبلغ پروژه و مبلغ تسهیلات، (4) ایجاد تنوع در تعداد پروژه ها در هر بسته متناسب با توانمندی شرکتها بجای صرفا بسته های 5 هزارتایی، (5) اضافه کردن مجدد درصد تشویقی ساخت داخل به نرخهای خرید تضمینی در مصوبه وزیر نیرو، و (6) روش پرداخت مناسب است که در پیوست های زیر تشریح شده اند:

  • پیوست 1: اقدامات انجام شده توسط انجمن ساتکا در خصوص پروژه های حمایتی
  • پیوست 2: موارد مربوط به قیمت نیروگاه ها، درامد و اقساط نیروگاه ها
  • پیوست 3: روشهای تامین مابه التفاوت مبلغ پروژه و مبلغ تسهیلات
  • پیوست 4: پیشنهادات

با توجه به وجود تورم و افزایش نرخ ارز بصورت مداوم در کشور از یک طرف و ثابت ماندن نرخهای خرید تضمینی برق خورشیدی از طرف دیگر، گذشت زمان موجب غیر اقتصادی شدن پروژه ها می گردد؛ لذا توجه به پیشنهادات بخش خصوصی که در این سری از گزارش ها تجمیع شده است، امری ضروری بنظر .می رسد و در راستای تسهیل در اجرایی شدن هر چه سریعتر پروژه های فوق خواهد بود.

لینک دانلود گزارش بخش اول

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *