نشست خبری دوم انجمن ساتکا روز 24 مهر 1401 برگزار شد. در این نشست خبرنگاران حوزه انرژی حضور داشتند.

در این نشست خبری در خصوص نیروگاه های خورشیدی حمایتی موارد مطرح شد.

همچنین درخواست شد که در ابلاغ نرخهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر تعجیل صورت گیرد

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *