سمینار آشنایی با نیروگاه های خورشیدی در شهرکهای صنعتی

روز سه شنبه 8 آذر – ساعت 10 الی 12

مکان: سالن همایش شهرک صنعتی شمس آباد (ساختمان فناوری)

دریافت اطلاعات بیشتر: 09038178610